Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Jelentkezem a Vállalkozónői tréningre gombra való kattintással

Simon Erika egyéni vállalkozóval

Cím: 2111 Szada, Ady E. u. 26.

Nyilvántartási szám: 51361190

Adószám: 68179638-1-33

E-mail: simon.erika@noivallalkozok.hu

mint Adatkezelővel kötöd meg a szerződést.

A jelentkezéssel elfogadod a NŐ a siker! vállalkozásindítási tréning adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját.

 

Az adatkezelés jogalapja

  1. a) a NŐ a siker! vállalkozásindítási tréningre való jelentkezés

Adataid kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Milyen adatokat kezelek?

 

A tréningre való jelentkezéskor

  1. a) nevet,
  2. b) e-mail címet és
  3. c) telefonszámot kérek el, kapcsolattartás céljából.

A díjbekérő és számla kiállításához

  1. a) számlázási címet kérek, amit csak a hu rendszerben rögzítek.

 

Ki láthatja a személyes adataidat?

  1. a) Az adatokat semmilyen körülmények között nem adom át harmadik fél részére.
  2. b) Adataidat kizárólag az általam nyújtott vállalkozásindítási szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelem.

 

Adatkezelés ideje, adatok felhasználásának korlátozása

  1. a) A nevedet és a kapcsolattartási adataidat a tréningen való részvételt követően csak és kizárólag általam nyújtott vállalkozásindításhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében használom, más számára nem kerül átadásra. Kérésedre a nyilvántartott adataidat azonnal törlöm.

 

Adataid törlése

Adataid törlését a simon.erika@noivallalkozok.hu címen kérheted.

 

Egyéb Adatkezelő – tárhely-szolgáltató adatai

Név: Profitárhely Kft.

Cím: 6001 Kecskemét, Pf. 183.

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

 

Panaszkezelés

Személyes adataid jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési joghoz kapcsolódó jogaid sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez nyújthatsz be keresetet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhatsz.

  1. május 24.

Letöltés: Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató