Közhasznúsági jelentés 2007. évről

Alapítvány adatai

Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 20/886-3616
Képviselők Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31

Bevételek

Összeg Ft.

Nyitó pénzkészlet

69362

Adományok

0

SZJA 1%

0

Pályázat

350000

Kamatbevétel

177

Tőke betét

135000

Közhasznú tevékenységből

100000

Bevétel összesen:

654539

 

Kiadások

Összeg Ft.

Egyéb anyagköltség

Irodaszer

15778

Anyag,

Egyéb szolgáltatás, ebből

186310

Egyéb szolgáltatás ált.

3000

Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat, Pszichodráma

82350

Egyéb szolgáltatás ErőszakMentes Kommunikáció

Tréning

100000

Közüzemi díjak

Szakkönyv, oktatás

13693

Reprezentáció, ebből

Reprezentáció ált.

Reprezentáció

Reprezentáció

Bank és postaköltség

39089

Bérleti díjak, ebből

Telefon, internet

Pályázati díj

Támogatás

Tárgyi eszköz beszerzés

24915

Kiadások összesen

279785

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből:
– pénztár 2098
– bankszámla 372656

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2007.

EREDMÉNYLEVEZETÉS

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2006

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév
2007

a

b

c

d

e

1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

BEVÉTELE (I.+II.)

803

450

2

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)

803

450

3

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4

a) alapítótól

5

b) központi költségvetéstől

6

c) helyi önkormányzattól

7

d) társadalombiztosítási

8

e) továbbutalási céllal kapott

9

f) egyéb támogatás

10

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

150

350

11

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

653

100

12

4.

Egyéb bevétel

13

II

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

14

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

(1.+2.)

15

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

16

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

17

C.

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)

803

450

18

D.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

(A./II.+B./2.)

19

E.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

(1.+2.+3.+4.)

1162

280

20

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1162

280

21

ebből: továbbutalt támogatások

22

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

23

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

24

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

25

F.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

(1.+2.+3.+4.)

26

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

27

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

28

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

29

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

30

G.

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)

-359

170

31

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

(A./1.-E./1.-E./4.)

-359

170

32

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

(B./1.-F./1.-F./4.)

33

H.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)

34

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

(A./II.-E./2.-E./3.)

35

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

(B./2.-F./2.-F./3.)

36

I.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.

37

J.

Fizetendő társasági adó

-359

170

38

K.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)

-359

170

39

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)

-359

170

40

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

41

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

42

1.

Bérköltség

43

ebből: megbízási díjak

44

tiszteletdíjak

45

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

46

3.

Bérjárulékok

50

B.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

51

C.

Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

 

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2006

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév
2007

a

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

70

375

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

70

375

10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

397

375

11

C.

Saját tőke

70

208

12

I.

INDULÓ TŐKE

500

500

13

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

-103

-462

14

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

-359

170

16

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI

TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D.

Tartalék

18

E.

Céltartalékok

19

F.

Kötelezettségek

32

167

20

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

32

167

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN

397

375

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2007.03.23-án 150.000 Ft Egészségügyi Kerettámogatást kapott, mely a 2006-os év II. részlete volt.2007.12.04.-én a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000 Ft-ot kapott az Alapítványunk.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel

Összeg Ft.

Bevétel összesen:

654539

Ebből

Nyitó pénzkészlet

69362

Adományok

0

SZJA 1%

0

Pályázat

350000

Kamatbevétel

177

Tőke betét

135000

Közhasznú tevékenységből

100000

 

Kiadások

Összeg Ft.

Kiadások összesen:

279785

Irodaszer

15778

Egyéb szolgáltatás, ebből

186310

Egyéb szolgáltatás ált.

3000

Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat,Pszihodráma

82350

Egyéb szolgáltatás Erőszakmentes….

100000

Szakkönyv, oktatás

13693

Bank és postaköltség

39089

Kisértékű tárgyi eszközök

24915

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből:
– pénztár 2098,-
– bankszámla 372656,-
– lekötött értékpapír 0

Alapítványunk összes bevétele 450.000,-Ft volt a 2007-os évben, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 279.785,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:

  1. 182350 Ft rendezvények (Lelki gyakorlat, Pszichodráma, Erőszakmentes kommunikációs tréning)
  2. 97.435 Ft az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből pályázatra felhasznált összeg:
    1. 24.915,-Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzése és
    2. 5.045,-Ft irodaszer.

A Alapítvány közhasznú tevékenységéhez szükséges forrásokat a nyitó készpénzállománya nem fedezte teljes méretékben, ugyanakkor a teljes pénzeszköz állománya 305.392,-Ft-tal nőtt.

Az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit és együttműködéseit 2005. év őszétől kezdte el. Az adományozások felfutásának előre történő pontos kiszámíthatatlansága miatt, a folyamatos finanszírozhatóság érdekében, a kuratórium tagja 167.000,-Ft kölcsönt nyújtott az Alapítványnak, melynek visszafizetése 2008-ban esedékes.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2007-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint 150.000,-Ft Egészségügyi kerettámogatást kapott.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

  1. Adományozások: nincs
  2. Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek

Készült: Szada, 2008. május 31.