Közhasznúsági jelentés 2005. évről

Az Örömteli Életért Közhasznú Alapítvány (röviden Örömteli Életért Alapítvány) alapításának dátuma 2005. augusztus 1. Az alapító vagyon 500.000 Ft volt.
Az Alapítvány 2005. évi tevékenysége még csak néhány hónapra korlátozódott. Ennek főbb pénzügyi adatai az alábbiak:
Bevételek:
Alaptevékenység bevétele, önkormányzattól szolgáltatási bevétel: 140.000 Ft (csoportvezetési díj)
Kiadások:
Szolgáltatás vásárlás: 140.000 Ft (csoportvezetési díj)
Egyéb működési kiadás: 103.054 Ft (közhasznú tevékenység ráfordításai)

Az Alapítvány tevékenysége ebben az időszakban egy önkormányzati pályázat nyertes mentálhigiénés program szervezése volt (beleértve ebbe a pályázatírást, a programszervezést és a pályázat szakmai, pénzügyi elszámolását is), valamint az Alapítvány célkitűzésével összhangban programok, és ehhez szükséges együttműködések előkészítése. Ebben az évben a kiadások meghaladták a bevételeket, de természetesen ezek egyensúlyban tartására törekszünk, hogy az Alapítvány hosszú távon is működőképes lehessen, megvalósíthassa célkitűzéseit. 2006-ban folytatódott az a pályázat nyertes program, amely 2005 őszén indult, és további beadott pályázatok eredményeire várva ősztől ismét tervezünk mentálhigiénés programokat. Az Alapítvány forrásainak növelése céljából – a pályázati bevételek és a támogatások mellett – meg kell majd keresnünk a társadalmi célú vállalkozás lehetőségét is.