Közhasznúsági jelentés 2006. évről

Az Örömteli Életért Közhasznú Alapítvány (röviden Örömteli Életért Alapítvány) alapításának dátuma 2005. augusztus 1. Az alapító vagyon 500.000 Ft volt.
Az Alapítvány 2006. évi tevékenységét lelki egészségvédelmi programok megvalósítása jelentette, pályázati támogatással, valamint társadalmi célú vállalkozási tevékenység keretében.

A., Számviteli beszámoló

Közhasznú tevékenységének bevételei: 803.000 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1.162.000 Ft

B., Költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési támogatást nem kaptunk.

C., Vagyon felhasználása

A tárgyévben az alapítói vagyon csökkent, 103.000 Ft-tal, mivel a lelki egészségvédelmi szolgáltatások megvalósításáért fizetett tréningvezetői díjak meghaladták az ehhez kapcsolódó bevételeket, valamint az egyik nyertes pályázatunk költségei 2006-ban merültek fel, ugyanakkor a támogatási összeg 50%-át 2007-ben folyósították.

D., Cél szerinti juttatások

Cél szerinti juttatás nem volt.

E., Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás

A helyi önkormányzattól 100.000 Ft támogatást kaptunk pályázati önrészként. Ezen kívül a Pest Megyei Önkormányzattól kaptunk 150.000 Ft pályázati támogatást. A Gordon Iskolánál pedig a nyertes pályázatunk alapján kedvezményesen vehettünk igénybe szolgáltatást, ez pénzügyi támogatást nem jelentett.

F., A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az Alapítvány tisztségviselői e tevékenységükért juttatásban nem részesültek, a munkát önkéntesen végezték.

G., A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

Az Alapítvány 2006. évi tevékenysége
Az Alapítvány szervezésében 2006-ban folytatódott a 2005 szeptemberében indult – a Misszió Egészségügyi Kht. által támogatott – párkapcsolati tréning, év közepén zárult a résztvevők és a pályázati támogatást nyújtó teljes megelégedésére megvalósítottan.
2006 folyamán az Alapítvány a szadai Önkormányzattól kapott pályázati önrészt felhasználva két lelki egészségvédelmi programra is nyert támogatást.
Az egyik ilyen program egy asszertivitás (erőszakmentes, hatékony kommunikáció) tréning, amelyet helyi szakemberekkel, szadai helyszíneken tartottunk. Az a tény, hogy a tréningre dupla annyian jelentkeztek, mint ahány fővel terveztük (így sajnos sok mindenki jelentkezését kellett visszautasítanunk), jelzi, hogy sokan érzékelik, hogy mindennapi életüket lényegesen befolyásolhatja, hogy milyen módon tudják érdekeiket a másik fél „legyőzése” nélkül érvényesíteni. A résztvevők (22 fő) visszajelzései alapján a 3 napos tréning meghatározó élmény, tapasztalat volt számukra, amelyeket nagyon jól tudnak mindennapjaikban hasznosítani.
Másik pályázat nyertes programunk egy Gordon Szülő Csoport indítása. Erre a programra a szadai Baba-Mama Klubbal közösen pályáztunk, szintén az Önkormányzattól kapott pályázati önrészt használva, és el is nyertük a kedvezményes szolgáltatás igénybevételére kiírt pályázatot. A megvalósítás során 12 fő vesz részt egy 30 órás, akkreditált tréningen, amelynek célja a szülők számára segítséget nyújtani egy speciális (Gordon) kommunikációs módszertannal, annak érdekében, hogy a gyerekeikkel harmonikus kapcsolatban élhessenek, ezáltal támogassák őket fejlődésükben.
2006 folyamán az Alapítvány a veresegyházi KINCS civil szervezettel közösen kidolgozott egy lelki egészségvédelmi csomagot is, ez elérhető a helyi és környékbeli lakosság számára.
E mellett tartottunk konfliktuskezelő drámajátékot a szadai iskolában, valamint részt vállaltunk a helyi óvoda testületének képzésében. Az új szadai képviselő testület számára az Alapítvány szervezte meg azt a közösségépítő játékot, amit a szadai székhelyű Kerekasztal Társulás szakemberei vezettek.