Eredményeink

Kérjük, támogassa adója 1%-ával Alapítványunk működését! Adószámunk: 18709371-1-13

Az Örömteli Életért Alapítvány alapításának dátuma 2005. augusztus 1.

Az Alapítvány szervezésében indult el 2005 szeptemberében a Misszió Egészségügyi Kht. által támogatott párkapcsolati tréning, amely 2006 közepén zárult a résztvevők és a pályázati támogatást nyújtó teljes megelégedésére megvalósítottan.

2006 folyamán az Alapítvány a szadai Önkormányzattól kapott pályázati önrészt felhasználva két lelki egészségvédelmi programra is nyert támogatást.

Az egyik ilyen program egy asszertivitás (erőszakmentes kommunikáció) tréning, amelyet helyi szakemberekkel, szadai helyszíneken tartottunk. Az a tény, hogy a tréningre dupla annyian jelentkeztek, mint ahány fővel terveztük, jelzi, hogy sokan érzékelik, hogy mindennapi életüket lényegesen befolyásolhatja, hogy milyen módon tudják érdekeiket a másik fél „legyőzése” nélkül érvényesíteni. A résztvevők visszajelzései alapján a 3 napos tréning meghatározó élmény, tapasztalat volt számukra, amelyeket nagyon jól tudnak mindennapjaikban hasznosítani.

Másik pályázat nyertes programunk egy Gordon szülő csoport indítása. Erre a programra a szadai Baba-Mama Klubbal közösen pályáztunk, szintén az Önkormányzattól kapott pályázati önrészt használva, és el is nyertük a kedvezményes szolgáltatás igénybevételére kiírt pályázatot. A megvalósítás során 12 fő vesz részt egy 30 órás, akkreditált tréningen, amelynek célja a szülők számára segítséget nyújtani egy speciális (Gordon) kommunikációs módszertannal, annak érdekében, hogy a gyerekeikkel harmonikus kapcsolatban élhessenek, ezáltal támogassák őket fejlődésükben.

Részt vállaltunk a helyi óvoda, iskola testületének képzésében, ErőszakMentes Kommunikáció Tréning szervezésével.

Részvételt vállaltunk a szadai és környékbeli, hátrányos helyzetű gyerekek számára rendezett nyári Táborban, az Alapítvány kompetenciájának megfelelően drámajáték és bibliodráma tartásával.

A szadai képviselő testület számára az Alapítvány szervezte meg azt a közösségépítő játékot, amit a szadai székhelyű Kerekasztal Társulás szakemberei vezettek 2006-ban az újonnan alakult testület számára.

2008-ban Szülő Csoportot indítottunk, amely a résztvevők számára ingyenes volt. A Szülő Csoport önsegítő csoportként működött, vagyis célja volt, hogy a résztvevők egymás támaszaivá váljanak a szülői lét során adódó problémák kezelésében. A csoport indulásától egy szakember (gyermekorvos, mentálhigiénés szakember) támogatta a csoport működését. Cél volt, hogy a résztvevők képessé váljanak egymás megerősítésére, a pozitív dolgok visszajelzésére, ezáltal is támogatva a csoporttagok fejlődését.

A lelki egészségvédelmi cél másik megvalósítási eszköze, hogy az Alapítvánnyal együttdolgozó magas szakmai tudású, gyakorlott szakembereket ajánljuk a partner civil szervezetek számára is, akár konkrét programjavaslatokkal is. Ezáltal sikerült elérni, hogy nőket a munkaerőpiacra való integrálást segítő programba is beépítsék egyik elemként az asszertivitás tréninget – amely a résztvevők visszajelzései alapján annyira meghatározó, hatékony elem volt, hogy a további programokba is beépítésre kerül már ezeknél a partnerszervezeteknél is.

2010 folyamán tartottunk elsősegély oktatást a szadai iskolások számára (370 fő). A program célja volt általános iskolás korosztály számára az elsősegély nyújtás fontosságának felismertetése, gyakorlati képzéssel, képessé téve őket a tudás hétköznapi alkalmazására.
A gyerek csoportoknál a hangsúly az elsősegély jelentőségének megismertetésén kívül azon volt, hogy tudják, mi a teendő otthoni, iskolai balesetek, sérülések esetén, valamint megtanulják alkalmazni azokat a fogásokat, amelyekkel ők is segíthetnek akár sérült társukon, akár szüleiken, nagyszüleiken eszméletvesztésük esetén is.
Ehhez megkapták a szükséges ismereteket, amellyel egy-egy helyzetet azonosítani tudnak, valamint a helyzethez kötődő feladatokat. Nagyon fontos elem volt, hogy a tanultak begyakorlásra kerültek.

2010 őszén felnőtt elsősegély oktatást is tartottunk, szintén ingyen a résztvevőknek, a kapott adó 1% felhasználásával.

Közösen dolgoztunk ki programokat más szadai civil szervezetekkel, műhelymunkák keretében; a családi kisközösségek megerősítése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a szadai kisgyerekes családok körében.

2015 óta vállalkozást tervező nőknek tartunk 6 napos képzéseket a “Nóra vállalkozik” országos hálózat tagjaként: “NŐ a siker” – vállalkozásindítási képzés

Az Alapítvány programjaihoz a helyszínt az Önkormányzat, intézményei, valamint a partner civil szervezetek biztosították ingyen, ezzel támogatva az Alapítvány munkáját.

Simon Erika
kuratóriumi elnök

Kérjük, támogassa adója 1%-ával Alapítványunk működését! Adószámunk: 18709371-1-13